971 69 864 einamark@online.no

Maskinpark

Maskinpark

I maskinparken vår har vi sju bilar, der ein har tank og vert nytta for å hente inn geitemelk og kumelk for Tine. I tillegg har vi fire tippbilar og to bilar som vert nytta i samband med partifrakt.

Andre

New Holland hjulmaskin/gravemaskin
2 asfaltbaljer

Tenester

Markhus Transport AS utfører ei rekke transportrelaterte tenester.

Sjå våre tenester

Maskinpark

Me har utstyret som trengs for å kunne levere kvalitet til avtalt tid.

Sjå vår maskinpark

Kontakt oss

Få eit godt tilbod! Ta kontakt, så hjelp me deg med å finne ei god løysing.

Kontakt oss

Kontaktskjema