971 69 864 einamark@online.no

Tenester

Tenester

Markhus Transport AS utfører ei rekke tenester knytta til transport:

Køyring av asfalt
Anleggskøyring
Graving med gravemaskin
Køyring for Tine med tankbil
Utleige av maskiner og køyretøy
Vintervedlikehald

Tenester

Markhus Transport AS utfører ei rekke transportrelaterte tenester.

Sjå våre tenester

Maskinpark

Me har utstyret som trengs for å kunne levere kvalitet til avtalt tid.

Sjå vår maskinpark

Kontakt oss

Få eit godt tilbod! Ta kontakt, så hjelp me deg med å finne ei god løysing.

Kontakt oss

Kontaktskjema